Netherlands

The Dutch Chapter of the IAM

Introducing IAM NL

In October 2017, AMNL was incorporated by IAM Centre and became IAM Netherlands. IAM NL is the Dutch Chapter of the international network of asset management professionals, the Institute of Asset Management (IAM). Our priorities are to promote and enable the generation and application of knowledge, training and good practice, and to help individuals become demonstrably competent in asset management.

Register for Chapters and Branches

Our aims

  • Strengthen and grow the network of asset management professionals in the Netherlands
  • Raise awareness of the existing knowledge base
  • Generate growth in the knowledge base
  • Disseminate knowledge

A bit of context…

As of 2014, asset management professionals in the Netherlands collaborated as a network called AssetManagement Nederland (AMNL). We successfully organised networking and events over three years and some 50 organisations participated in AMNL. To connect the asset management professionals and knowledge base to the Institute of Asset Management, we launched the Dutch Chapter on 12 October 2017.

Transition in 2018

We agreed with the IAM Centre to use 2018 for the transition from AMNL to IAM NL. We will draft a business plan to include activities such as the organising of networking and events, exams for IAM Certificate and Diploma and NxtGen.

Membership

All IAM members (Associates, Members, Fellows and Students) are welcome to join IAM NL. Please note that an additional fee is required and the Dutch tend to speak Dutch.

 

Yours sincerely,

The Board of IAM Netherlands

Bob Okhuijsen, Hans Jooren, Marianne van Scherpenzeel, Hjalmar Boon, Maarten Noom, Bram Alkema and Peter Dourlein
 


Introductie IAM NL

In oktober 2017 is IAM Nederland opgericht door IAM Centre en AMNL. IAM Nederland is de Nederlandse vereniging binnen het internationale netwerk van assetmanagement professionals, the Institute of Asset Management (IAM).  

Net opgericht en toch al geschiedenis..

Sinds 2014 zijn wij als samenwerkingsverband onder de naam AMNL in Nederland actief met een netwerk van Asset Management Professionals. We hebben nu 3 jaar lang met veel succes 4 keer per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Zo’n 50 organisaties zijn deelnemer in ons platform.

Als bestuur van AMNL hebben wij in 2017 aan de deelnemers van AMNL voorgesteld om AMNL over te laten gaan in IAM Nederland. Vrijwel alle deelnemers reageerden positief.  Voor ons als bestuur een duidelijke bevestiging dat de stap naar IAM-NL een goede is en gedragen wordt door de deelnemers van AMNL.

2018 gebruiken als overgangsjaar

Met het IAM Centre is afgesproken om het komende jaar te gebruiken om de transitie van AMNL naar IAM NL gestalte te geven. We zullen daartoe een businessplan opstellen waarin o.a. aandacht zal worden gegeven aan het organiseren van netwerkbijeenkomsten, examens voor IAM Certificate en Diploma en NxtGen.

Lidmaatschap

Alle IAM Leden (Associates, Members, Fellows en Students) zijn van harte welkom bij de Nederlandse afdeling van the IAM. U kunt u aansluiten bij de afdeling.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur van IAM Nederland

Bob Okhuijsen, Hans Jooren, Marianne van Scherpenzeel, Hjalmar Boon, Maarten Noom, Bram Alkema en Peter Dourlein

 

IAM NL Annual Conference - I AM Responsible

26 September 2019 | Schipol Airport Main Office Building, Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schipol, The Netherlands

Assetmanagementprofessionals zijn verantwoordelijk voor keuzes die invloed hebben op hun eigen organisaties, maar ook op de maatschappij en het milieu. Wat kan assetmanagement bijdragen aan een duurzame maatschappij en wat is nodig om die bijdrage daadwerkelijk te leveren?

Asset Management professionals have a responsibility to make choices that impact their own organisations, but also society and the environment. What can asset management contribute to a sustainable society and what is needed to actually make that contribution?

Find out more >

Online Resources

IAM NL host various conferences, seminars and symposia with Asset Management experts and enthusiasts in the Netherlands.

To access presentations, abstracts and other useful documentation from these events, please follow the link below

Access Resources >

 

het bestuur van IAM Nederland

Bob Okhuijsen, Hans Jooren, Marianne van Scherpenzeel, Hjalmar Boon, Maarten Noom, Bram Alkema en Peter Dourlein