Netherlands

The Dutch Chapter of the IAM

Introducing IAM NL

In October 2017, AMNL was incorporated by IAM Centre and became IAM Netherlands. IAM NL is the Dutch Chapter of the international network of asset management professionals, the Institute of Asset Management (IAM).  

A bit of context…

As of 2014 asset management professionals in the Netherlands collaborated as a network called AssetManagement Nederland (AMNL). We successfully organised networking and events over 3 years and some 50 organisations participated in our platform.

In 2017 we as the AMNL Board suggested to our participants that we transform AMNL into the Dutch Chapter of the IAM. Almost every participant responded positively. This was a clear sign to us that the transformation towards IAM NL is the right step and is supported by our participants.

Transition in 2018

We agreed with the IAM Centre to use the next year (2018) for the transition from AMNL to IAM NL. We will draft a business plan to include activities such as the organising of networking and events, exams for IAM Certificate and Diploma and NxtGen.

Membership

All IAM members (Affiliates, Associates, Members, Fellows and Students) are welcome to join IAM NL.

More information

For now, more information regarding our activities in the Netherlands can be found on the AMNL website (in Dutch): https://www.amnederland.nl.
 

Yours sincerely,

The Board of IAM Netherlands

Bob Okhuijsen, Hans Jooren, Marianne van Scherpenzeel, Hjalmar Boon, Maarten Noom, Bram Alkema and Peter Dourlein
 

 


Introductie IAM NL

In oktober 2017 is IAM Nederland opgericht door IAM Centre en AMNL. IAM Nederland is de Nederlandse vereniging binnen het internationale netwerk van assetmanagement professionals, the Institute of Asset Management (IAM).  

Net opgericht en toch al geschiedenis..

Sinds 2014 zijn wij als samenwerkingsverband onder de naam AMNL in Nederland actief met een netwerk van Asset Management Professionals. We hebben nu 3 jaar lang met veel succes 4 keer per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Zo’n 50 organisaties zijn deelnemer in ons platform.

Als bestuur van AMNL hebben wij in 2017 aan de deelnemers van AMNL voorgesteld om AMNL over te laten gaan in IAM Nederland. Vrijwel alle deelnemers reageerden positief.  Voor ons als bestuur een duidelijke bevestiging dat de stap naar IAM-NL een goede is en gedragen wordt door de deelnemers van AMNL.

2018 gebruiken als overgangsjaar

Met het IAM Centre is afgesproken om het komende jaar te gebruiken om de transitie van AMNL naar IAM NL gestalte te geven. We zullen daartoe een businessplan opstellen waarin o.a. aandacht zal worden gegeven aan het organiseren van netwerkbijeenkomsten, examens voor IAM Certificate en Diploma en NxtGen.

Lidmaatschap

Alle IAM Leden (Affiliates, Associates, Members, Fellows en Students) zijn van harte welkom bij de Nederlandse afdeling van the IAM. U kunt u aansluiten bij de afdeling.

Meer informatie

Voor meer informatie willen we u vooralsnog verwijzen naar de website van AMNL: https://www.amnederland.nl.
 

Met vriendelijke groet,

het bestuur van IAM Nederland

Bob Okhuijsen, Hans Jooren, Marianne van Scherpenzeel, Hjalmar Boon, Maarten Noom, Bram Alkema en Peter Dourlein