Netherlands

The Dutch Chapter of the IAM

Introducing IAM NL

In October 2017, AMNL was incorporated by IAM Centre and became IAM Netherlands. IAM NL is the Dutch Chapter of the international network of asset management professionals, the Institute of Asset Management (IAM). Our priorities are to promote and enable the generation and application of knowledge, training and good practice, and to help individuals become demonstrably competent in asset management.

Register for Chapters and Branches

Ontwikkelingen in assetmanagement en de ISO 55000 serie 

 

16 Mei 2019 | Van der Valk Hotel Arnhem 

IAM NL organiseert deze sessie met NEN en World Class Maintenance. Aanmelden voor deze bijeenkomst via de evenementpagina bij NEN.

De ISO 55000 normserie voor assetmanagement leeft! De in 2014 gepubliceerde internationale standaard wordt door steeds meer organisaties gebruikt en ook de normserie zelf is volop in ontwikkeling.

Tijdens deze themabijeenkomst:
* Vertellen organisaties wat zij met het implementeren van assetmanagement en ISO 55001 hebben bereikt en hoe ze dat hebben gedaan
* Gaan we in op overwegingen om wel of niet te certificeren en hebben we praktijkcases van het certificeringsproces zelf
* Geven experts inzicht in de diverse bestaande en verwachte assetmanagementgerelateerde standaarden, waaronder de vernieuwde ISO 55002, die een uitgebreide toelichting geeft op ISO 55001

 

Programma

12 uur Inloop en broodjes

13 uur Start programma

Assetmanagementcertificatie en integratie binnen bestaande managementsystemen. 

Dirk Konijnenberg – Productmanager Assetmanagement, Kiwa Nederland B.V. en Flip Jonasse – Directeur assetmanagement, Vialis

Wat zijn de synergievoordelen van meerdere managementsystemen, hoe kunnen deze op een praktische manier worden gecombineerd en welk voordeel biedt dit voor bijvoorbeeld certificatie?

Assetmanagement en ISO 55000 in breder perspectief

Dick Hortensius – Consultant managementsystemen – NEN

Assetmanagement heeft raakvlakken met kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie, compliance en financiële planning & control. De ISO 55000-serie is zo opgezet dat integratie met die andere vakgebieden goed mogelijk is. De ISO High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen vormt een goede basis voor een integrale bedrijfsvoering en de toepassing daarvan biedt ook steeds meer voordelen voor (kosten)effectieve certificatie.

Aan de orde komen:

- De ontwikkelingen in de ISO 55000 serie (vervolg 55001, 55010 en 55011);

- Opzet van de HLS, parallellen tussen ISO 55001,  9001, 14001 en andere normen;

- Samenhang met algemene richtlijnen voor risicomanagement, compliance management en duurzaamheid;

- Voordelen van gecombineerde certificatie volgens de nieuwe richtlijnen van de IAF

Prestatiemanagement op niveau 

Leo van Dongen – Directeur NS Techniek

Het rollend materieel is zeer bepalend voor de totale kwaliteit van de prestaties van NS. Deze presentatie schetst de brede aanpak van het ISO 55001 gecertificeerde asset management systeem voor het rollend materieel met snijvlakken van product, proces en technologie. Sturingscycli op drie niveaus waarborgen optimaal onderhoud, revisie en het anticiperen op de toekomstige vervoersomvang. Daarbij legt Leo de link tussen de theorie en wat er praktisch voor nodig is om de prestaties te borgen.

De vernieuwde ISO 55002: betere uitleg van assetmanagement

Ton van Wingerden – Principal consultant DNV GL

Alomvattend assetmanagement zorgt voor gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te creëren uit haar activa. ISO 55001 legt alle eisen vast om de elementen van dit beheersysteem te beschrijven. De nieuwe ISO 55002 is een aanvullend document dat deel uitmaakt van de ISO 55000-serie om nader uitleg te geven over de 184 eisen in de 10 bladzijden van de norm. Het werd al snel duidelijk na de eerste publicatie dat dit document veel effectiever moest zijn en een technische commissie van ISO heeft hard gewerkt aan een herziening ervan. Deze herziening is nu gereed. Het bevat niet alleen een uitgebreidere verduidelijking per clausule maar het wordt ook uitgebreid met een aantal bijlagen waarin dwarsverbanden tussen de eisen worden behandeld.

Feestelijke uitreiking van de nieuwe NEN-ISO 55002:2018

 

17 uur Borrel


Aanmelden

IAM NL organiseert deze sessie met NEN en World Class Maintenance.
Je kunt je aanmelden voor deze themabijeenkomst via de evenementpagina bij NEN. De bijeenkomst is ook gratis bij te wonen door niet-leden, dus stuur deze uitnodiging gerust door naar andere mogelijk geïnteresseerden.
Binnenkort volgt nadere informatie over het programma en de locatie. Houd daarvoor de evenementpagina van NEN in de gaten.

Graag tot ziens op 16 mei!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van IAM NL

Aanmelden >

IAM NL Annual Conference

26 September 2018 | Provinciehuis, Noord-Holland, Dreef 3Haarlem, The Netherlands

Asset management connects: organisations and sectors, disciplines and departments, people and assets, nationally and internationally!

The conference is a full day event for asset management professionals. Our central theme will be I AM Connected, and the programme will be a mix of plenary presentations, workshops and interactive sessions, presented from different perspectives and sectors, such as Province of North-Holland, University of Tilburg and Sodexo.

Find out more >

Online Resources

IAM NL host various conferences, seminars and symposia with Asset Management experts and enthusiasts in the Netherlands.

To access presentations, abstracts and other useful documentation from these events, please follow the link below

Access Resources >

Our aims

  • Strengthen and grow the network of asset management professionals in the Netherlands
  • Raise awareness of the existing knowledge base
  • Generate growth in the knowledge base
  • Disseminate knowledge

A bit of context…

As of 2014, asset management professionals in the Netherlands collaborated as a network called AssetManagement Nederland (AMNL). We successfully organised networking and events over three years and some 50 organisations participated in AMNL. To connect the asset management professionals and knowledge base to the Institute of Asset Management, we launched the Dutch Chapter on 12 October 2017.

Transition in 2018

We agreed with the IAM Centre to use 2018 for the transition from AMNL to IAM NL. We will draft a business plan to include activities such as the organising of networking and events, exams for IAM Certificate and Diploma and NxtGen.

Membership

All IAM members (Associates, Members, Fellows and Students) are welcome to join IAM NL. Please note that an additional fee is required and the Dutch tend to speak Dutch.

 

Yours sincerely,

The Board of IAM Netherlands

Bob Okhuijsen, Hans Jooren, Marianne van Scherpenzeel, Hjalmar Boon, Maarten Noom, Bram Alkema and Peter Dourlein
 

 


Introductie IAM NL

In oktober 2017 is IAM Nederland opgericht door IAM Centre en AMNL. IAM Nederland is de Nederlandse vereniging binnen het internationale netwerk van assetmanagement professionals, the Institute of Asset Management (IAM).  

Net opgericht en toch al geschiedenis..

Sinds 2014 zijn wij als samenwerkingsverband onder de naam AMNL in Nederland actief met een netwerk van Asset Management Professionals. We hebben nu 3 jaar lang met veel succes 4 keer per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Zo’n 50 organisaties zijn deelnemer in ons platform.

Als bestuur van AMNL hebben wij in 2017 aan de deelnemers van AMNL voorgesteld om AMNL over te laten gaan in IAM Nederland. Vrijwel alle deelnemers reageerden positief.  Voor ons als bestuur een duidelijke bevestiging dat de stap naar IAM-NL een goede is en gedragen wordt door de deelnemers van AMNL.

2018 gebruiken als overgangsjaar

Met het IAM Centre is afgesproken om het komende jaar te gebruiken om de transitie van AMNL naar IAM NL gestalte te geven. We zullen daartoe een businessplan opstellen waarin o.a. aandacht zal worden gegeven aan het organiseren van netwerkbijeenkomsten, examens voor IAM Certificate en Diploma en NxtGen.

Lidmaatschap

Alle IAM Leden (Associates, Members, Fellows en Students) zijn van harte welkom bij de Nederlandse afdeling van the IAM. U kunt u aansluiten bij de afdeling.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur van IAM Nederland

Bob Okhuijsen, Hans Jooren, Marianne van Scherpenzeel, Hjalmar Boon, Maarten Noom, Bram Alkema en Peter Dourlein