IAM NL Annual Conference - I AM Connected

26 September 2018  |  10:00-17:00  |  Provinciehuis, Noord-Holland, Dreef 3, Haarlem, The Netherlands

This event will be predominantly in Dutch.
 

Asset management connects: organisations and sectors, disciplines and departments, people and assets, nationally and internationally!

The conference is a full day event for asset management professionals. Our central theme will be I AM Connected.

 • In a time and environment where hierarchical structures change and new collaborations are developed, what is needed to get this organised?
 • How do asset owners, asset managers and service providers optimise collaboration within an organisation and create value for stakeholders? 
 • How do we manage responsibilities, risks and digitally share information between the companies involved?
 • What competencies and which behaviour fit best in this ever more connected world?

Assetmanagement verbindt! Disciplines en afdelingen. Organisaties en sectoren. Mensen en assets. Nationaal en internationaal.

Op woensdag 26 september is het Provinciehuis in Haarlem een dag lang het podium voor assetmanagers en assetmanagement professionals uit alle sectoren.

 • Hiërarchische structuren veranderen en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Hoe organiseer je dat en wat is daarvoor nodig?
 • Hoe komen asset eigenaar, asset manager en dienstverlener tot een optimale samenwerking binnen een organisatie, keten en daarbuiten, en blijven ze gezamenlijk in verbinding met de stakeholders?
 • En hoe vertaalt zich dat naar bijvoorbeeld contracteren, risicomanagement en het delen en actueel houden van (digitale) informatie?
 • Welk gedrag hoort daarbij en welke vaardigheden zijn nodig?

Programme

Conference speakers  |   Presentaties door
 

 • Tino van der Giesen & Barry Hol - Project Manager & Area Manager Provincie Noord-Holland & Jaap van den Elshout- Project Manager combinatie BAM-Engie-Krinkels
  "De praktijk van samenwerking tussen ketenpartners bij Assetmanagement"
  Provincie Noord-Holland maakt marktpartijen voor langere periode onderdeel van haar Asset Management keten door middel van 10 jarige gebiedscontracten. Hoe organiseer je de goede samenwerking die daarvoor cruciaal is en wat zijn de eerste ervaringen?
   
 • Romeo Neuteboom Spijker - Projectmanager Planvorming Waterschap Vallei & Veluwe
  "Asset-transitie voor circulaire economie en energietransitie, een waterschapscontext"
  Hoe assetmanagement Waterschap Vallei en Veluwe helpt met slim kiezen in de uitvoering van de wettelijke taken en partnersamenwerkingen voor de transitie naar een circulaire, energieneutraale en klimaatadaptieve leefomgeving.
   
 • Feng Fang - PhD candidate Universiteit Tilburg
  "Prestatiecontracten voor het onderhoud van afvalwaterzuiveringsinstallaties"
  Resultaten van het promotieonderzoek van Feng naar prestatiecontracten voor innovatie in de context van Publiek-Private Samenwerking (PPS) en strategieën om conflicten te matigen en managen.
   
 • Alexander Klaver - Director Asset Management Benelux Sodexo
  "Asset Management! - en dan de praktijk"
  Bedrijven zijn zich steeds bewuster dat goed werkend assetmanagement een belangrijke succesfactor is door zijn verbindende functie tussen bedrijfsstrategie, onderhoud en systemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid. De theorie klopt! Maar hoe breng je asset management nu werkelijk tot leven?
   
 • Keynote: David McKeown - CEO Institute of Asset Management

  "I Am Connected - are you?"
  People ‘do’ asset management. Integrating the contribution of multiple professions and departments is the real secret of asset management. This means good communication and people learning to talk across ‘silo’ boundaries. Successful teams value each contribution and believe in broadening their perspective to see the big picture and help each other win. Implementing asset management successfully requires culture change and this is the real challenge.  However connecting everyone has real power and brings lasting benefits for everyone.

 • Roland Boer - Consultant, Facilitator en Trainer, LEAM Advies
  "Reflectie op de dag vanuit een ander perspectief"
  Wat heeft de dag gebracht, wat hebben we waargenomen en hoeveel impact zal deze dag hebben. En is dit dan voldoende om echte verandering teweeg te brengen?

Streamed sessions | Parallelsessies

A blend of interactive sessions and games in streamed sessions, from introductions to asset management to advanced knowledge sharing.  |  Het programma bestaat uit een mix van interactieve, parallelle sessies. Van introductie in assetmanagement tot kennisdeling door ervaren professionals.

 • Jan Mens - IES asset management
  "Jouw leiderschap in dienst van het assetmanagementsysteem"
  Realiseren van doelstellingen, managen van risico’s gekoppeld aan deze doelstellingen vraagt samenwerken, heldere besluitvorming, autonoom gedrag en transparantie. Dat start met leiderschap vanuit jezelf in dienst van deze doelstellingen. Wat is dit voor jou?
   
 • Adrie Pouwer, AssetPouwer en Ger de Kok - Rijnconsult
  Samenwerken in assetmanagement, zo vanzelfsprekend is het niet
  Deelnemers ervaren in een reële en interactieve situatie hoe het is om écht met anderen samen te werken en gezamenlijk het beste resultaat voor alle stakeholders te bereiken.
   
 • Sander Sieswerda en Sebastiaan van de Bunt - Oxand
  "Get connected - verbind je assets, organisatie en informatie"
  In assetmanagement kringen zijn we vaak op zoek naar de ultieme tool voor het maken van de juiste afwegingen. In de workshop staan we stil bij wat er allemaal komt kijken bij een succesvolle implementatie van de tool, op het vlak van uw assetmanagement organisatie, applicatielandschap en informatiemanagement.
   
 • Peter Pansters - Arcadis
  "Introductie assetmanagement"
  Een interactieve introductie tot assetmanagement en de invulling die het Institute of Asset Management eraan heeft gegeven, toegelicht aan de hand van een praktijk case. Voor degenen die er (min of meer) nieuw in zijn.
   
 • Ruud Poppelaars en Maurice Baart - Engie
  "Expeditie assetmanagement"
  Goed assetmanagement is in de eerste plaats een gedachtengoed, waarbij continu leren en verbeteren centraal staat. De échte oplossing ligt in verbinding maken tussen de verschillende belangen die er leven binnen de organisatie. Een zoektocht die vraagt om het doorbreken van oude werkwijzen en denkpatronen. Gaat u mee op expeditie?
   
 • Menno van den Berg en Mario Idsinga - Stork
  "De Connectie van de werkvloer met assetmanagement is HoTT"
  Een interactieve workshop waarbij de meest efficiënte wijze van organiseren van de werkvloer centraal staat.
   
 • Tjibbe Bouma en Ronald van der Vegte - Quasset
  AM vanuit de polder naar de wereldtop. Succesvolle vormen van samenwerking in de waardeketen om ons te helpen over onze eigen schaduw heen te stappen. We hebben veel individuele assetmanagement kennis in Nederland, maar nieuwe vormen van een nationaal brede samenwerking kunnen helpen om ons internationaal op de kaart te zetten als toonaangevend land. Aan de hand van een Nederlandse successtory, The SPRINT Robotics Collaborative, zullen we exploreren hoe we dit kunnen versnellen.
   

 


Book your place  |  Schrijf je nu in

This event is free for members of the IAM Netherlands Chapter and for paying members of the IAM (Associates, Members, Fellows). You will however still need to book your place to register for this event.  |  Het jaarcongres is een open evenement voor alle assetmanagement professionals. Toegang tot het IAM NL jaarcongres is gratis voor leden van IAM NL. Voor niet leden zijn kosten verbonden.
 

Members

FREE

Book online

 

Non Members Paying in USD or GBP

Non members:    £310   |   $500  

The online booking system accepts payments in US dollars and British pounds only. Book online in dollars or pounds


Please note that online booking may not work in Internet Explorer. Please try a different browser, and first log in to the IAM website (top right of the page) before registering for this event.

Voor IAM leden: registeren werkt het beste met Google Chrome browser. Log eerst in met jouw IAM account voordat je je registreert voor het jaarcongres.

Non Members Paying in Euros

Non members:   €350

If you wish to pay for your place in euros, complete the booking form and return to Events@theIAM.org, or call the IAM on +44 (0) 8454 560 565.

Download Booking Form

 

 

A list of all delegates in attendance will be available during the conference. This list will include only the names and organisations of attendees, and no other personal or contact details. If you wish to be removed from this list, please contact the IAM prior to the conference.