Events

POSTPONED - IAM NL Conference 2021 - I AM Not Surprised

Address:
Topshuis Rijkswaterstaat
Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1
Vrouwenpolder
Netherlands
4354 RA

Date & Time:
18 November 2021
11:00 - 17:00 CET

Category
Conference


Events are open to everybody with a website account – register to book

Best IAM NL-lid of volger,

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdagavond heeft het bestuur van IAM Nederland besloten het jaarcongres I AM NOT Surprised uit te stellen.

Vanzelfsprekend vinden we dit erg jammer, maar het leek het bestuur gezien de situatie het juiste om dit besluit te nemen. We zullen op korte termijn de nieuwe datum van het congres bekendmaken, naar verwachting zal deze nieuwe datum in het tweede kwartaal van 2022 zijn. Toegangsbewijzen blijven geldig.

 

IAM NL wil de bekendmaking van de winnaar van de IAM NL Assetmanagement Award niet zo lang laten wachten. Daarom wordt daarvoor op korte termijn een feestelijke online sessie georganiseerd. Tijdens deze sessie willen wij ook van de gelegenheid gebruik maken om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomstige activiteiten van IAM NL. U bent van harte uitgenodigd om aan deze sessie deel te nemen. De datum en wijze van aanmelding hiervoor zullen zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd.

 

Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor medewerkers van Rijkswaterstaat. Werk je bij Rijkswaterstaat? Meld je dan niet aan via deze website, maar geef je belangstelling voor deelname door via assetmanagement@rws.nl, ovv IAM congres in het onderwerp.


IAM Not Surprised – NL Chapter Annual Conference 2021

 

Verrast of niet? Jaarcongres IAM NL 2021 op 18 november

Verrassingen kunnen positief of negatief zijn. In 2020 werden wij allen negatief verrast door een pandemie. Dit jaar organiseert IAM NL weer haar jaarcongres, waarmee we de assetmanagementcommunity in Nederland positief willen verrassen.

Net als de webinarreeksen Assetdata in april en mei en Mens & Organisatie in september en oktober, heeft het jaarcongres 2021 als thema één van de onderwerpen uit de IAM Anatomy. Het congresthema is Risk & Review. De titel is IAM NOT Surprised. Want door risico’s wil je niet verrast worden, maar door ons congres juist wél.

Risk & Review 

Door risico’s wil je niet verrast worden. Risicomanagement houdt in stilstaan bij wat je als organisatie kan overkomen en hoe daar het beste mee om te gaan. Dat kan loopt uiteen van technische risico’s zoals veroudering van assets tot financiële, organisatorische of maatschappelijke risico’s.

Evalueren en reviewen doe je om te leren en te verbeteren. Iedereen kent de Plan - Do - Check - Act cyclus. Deze cyclus structureel en effectief toepassen is niet eenvoudig, maar cruciaal om met assetmanagement waarde te creëren. Het draait daarbij om informatie en analyse, maar misschien nog wel meer om de wil en de ruimte om die met elkaar te delen.

Riscomanagement en evaluatie zijn krachtige instrumenten binnen assetmanagement. Hoe zet je ze als assetmanagementorganisatie optimaal in? Wat kun je daarover van verschillende sectoren leren? Daarover gaat I AM NOT Surprised.


Sprekers:

 • Willy Dekker, Programmadirecteur Assetmanagement Rijkswaterstaat
 • Jaap Meindersma, Directeur Fysiek Domein gemeente Haarlem en Zandvoort, Managing Public Space: Beheer is zoveel meer (dan risicomanagement) 
 • Joep Offerman, Risicomanager GVB Amsterdam:  You’d better be ready to be surprised
 • Stijn van ’t Hek, Manager Assetmanagement Dura Vermeer en Edwin Timmer, Algemeen Directeur Oxand: De tweede Coentunnel: Meekijken in een succesvolle implementatie van risicogestuurd onderhoud
 • Wiebe Oosterhoff, Strategisch adviseur stedelijk beheer  gemeente Rotterdam: Van risicosturing naar integrale sturing: utopie of ‘niet lullen maar poetsen?’
 • Inge Visschers, Asset Risk Manager TenneT

Workshops Door:

Rijkswaterstaat:

 • Prestaties, kosten en risico’s, wat als de balans verschuift?
 • Implementatie assetmanagement: hoe krijg je je organisatie mee?

Delta Pi

 • Van pechvogel naar paradijsvogel.

Gemeente Rotterdam:

 • Samen sturen op maatschappelijke waarden.

Stork:

 • From Diagnostic analytics to Prescriptive analytics ? Only when needed… Live Demo of Pomp Skid showing possible data driven solutions.

IES

 • Subjectiviteit en onzekerheid in risicomanagement

Programe:

10:00-11:00 Inloop & registratie

11:00-11:20 Opening door RWS

11:20-12:30 Presentaties

12:30-13:30 Lunch en netwerken

13:30-14:30 Key note presentatie

14:45-15:15 Pauze

15:15-16:00 Workshop ronde 1

16:00-16:45 Workshop ronde 2

16:45-17:15 De IAM Award uitreiking

17:15-18:00 Afsluiting en borrel

Informatie over de keynotes en workshops staat onder de tab ‘Key speakers’ weergegeven

 

Bezoek aan de Oosterscheldekering

Het is mogelijk om voor aanvang van het congres de kering te bezoeken (verzamelen om 9 uur, bezoek van 9.30 tot 10.30). Ben je geïnteresseerd om binnen in de kering een kijkje te nemen en van een deskundige te horen hoe de kering werkt en wanneer de kering sluit? Geef je dan hier op

Doe mee aan de IAM NL Asset Management Awards 2021!

Op het jaarcongres zullen de IAM NL Awards 2021 worden uitgereikt. Ben je of ken je een persoon die of een team dat erkenning verdient voor een mooie prestatie op assetmanagementgebied? Inschrijving voor de Awards is mogelijk tot en met 4 oktober. Meer informatie vind je hier: https://bit.ly/3n8ZqSR

IAM NOT Surprised zal als vanouds een live event zijn – uiteraard onder voorbehoud dat dat veilig mogelijk moet zijn. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de gastheer Rijkswaterstaat. Uitgangspunt is toegang op basis van de CoronaCheck app.

Rijkswaterstaat heeft aangeboden dit jaar gastheer te zijn van het jaarcongres. Het congres zal plaatsvinden in een schitterend congrescentrum in het Topshuis op het eiland Neeltje Jans bij de Oosterscheldekering, een van de meest markante assets van Nederland.

Programma

We presenteren een divers programma waar keynote speakers hun kennis en voorbeeldprojecten delen, waar we tijdens de parallelsessies dieper op de inhoud ingaan, waar we kunnen netwerken tijdens pauzes en waar we ons laten verrassen door genomineerden tijdens de IAM NL Awards uitreiking. Onder andere Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam (winnaar IAM NL Award 2020), TenneT en GVB (gemeentelijk vervoersbedrijf Amsterdam) zullen hun ervaringen en plannen met betrekking tot Risk & Review delen.

Informatiestands 

Bij IAM NOT Surprised is gelegenheid om informatiestands te plaatsen. Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om uw organisatie onder de aandacht te brengen van ruim honderd assetmanagementprofessionals? Neem voor nadere informatie contact op met Hjalmar Boon (hjalmar.boon@nl.theiam.org) of een van de andere leden van de Events-commissie: Adrie Pouwer, Ferry Visser, Sander Sieswerda, Jan Mens en Frank Schouten.

Willy Dekker, Programmadirecteur Assetmanagement Rijkswaterstaat

Titel: Veranderingen in de context van onze infrastructuur; wat betekent dit voor risicomanagement bij Rijkswaterstaat

 

Willy Dekker gaat in op de veranderingen in de context van Rijkswaterstaat. Vanuit perspectief van klimaat en duurzaamheid. Vanuit het perspectief van prestaties die gesteld worden aan onze infrastructuur met versobering van budgetten. Vanuit rol als assetmanager in het samenspel van beleidsmakers, politiek, omgeving en beheerder.

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden waaronder de programmatische aanpak van de Oosterscheldekering. Aan het begin van een meerjarig ontwikkeltraject Assetmanagement zijn we als organisatie al lerend aan het ontwikkelen en implementeren. In deze fase van dat ontwikkeltraject stelt Rijkswaterstaat zich ten doel vooral ook de verkenning met andere partijen te zoeken.

Want assetmanagement kun je niet alleen!

Joep Offerman

Loop je met risicomanagement niet steeds achter de feiten aan? De opkomst van nieuwe risico's is toch niet te voorkomen. Waarom kiest GVB er dan voor risicomanagement op een hoger niveau te brengen? Hoor van Joep Offerman waarom het verhogen van de kwaliteit van risicomanagement voor GVB noodzakelijk is en hoe dat wordt aangevlogen.

 

Wybe Oosterhoff

De vervangingsopgave en transities in de openbare ruimte vragen om investeringen en integrale afwegingen. Vraag hierbij is hoe beheer breder kan sturen op waarden. Want risico’s en kosten zijn lege begrippen als niet duidelijk is hoe op gezondheid, biodiversiteit, grondstoffenreductie, CO2 reductie en beleving van de burger moet worden gestuurd. Kernvraag die Wybe stelt is hoe die integrale sturing op waarde vervolgens ingebed kan worden in de bestaande primaire processen.

Edwin Timmer & Stijn van ‘t Hek

Met een interessant tweegesprek krijgen we een inkijk in de risicoafwegingen die zijn gemaakt bij de bouw van de 2e Coentunnel. Hoe bepaal je bij als aannemer én assetmanager voor de eerste 30 jaar welke risico's je bij aanleg ondervangt en welke risico's je aanvaard? Wat is het geheim waardoor ze voor de Coentunnen in staat zijn om onderbouwd prioriteiten te stellen in de keuze voor preventief of correctief onderhoud?  

Jaap Meindersma

Assetmanagement is zeker belangrijk, maar het is ook een excuus voor beheerders en beheerorganisaties om niet verder te kijken. Om hun ambities in toom te houden. Om hun maatschappelijke betekenis te relativeren. En om hun vakmensen niet meer te zien. Om het nog erger te maken: risicomanagement in assetmanagement leidt vaak tot onnodig complexe procedures en regels, die eerder het zicht op risico’s wegnemen dan dat deze ze goed in beeld brengen. Jaap houdt een pleidooi voor de kennis en expertise van de vakman en daagt alle aanwezigen uit om het gesprek met die vakman aan te gaan in plaats van alle energie te richten op weer een nieuw systeem dat uiteindelijk aan complexiteit en gebrek aan implementatiekracht ten onder gaat.

Inge Visschers

Asset Risk Manager TenneT

NL Conference Delegate - Corporate Member Price

£130.00

NL Conference Delegate - Member Price

£130.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

£130.00

NL Conference Delegate - Corporate Member Price

€150.00

NL Conference Delegate - Member Price

€150.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

€150.00

NL Conference Delegate - Corporate Member Price

$180.00

NL Conference Delegate - Member Price

$180.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

$180.00

NL Conference Delegate - Member Price

£150.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

£150.00

NL Conference Delegate - Member Price

$130.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

$130.00

NL Conference Delegate - Member Price

€180.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

€180.00

 

Sign up to join our mailing list for news and updates