Events

IAM NL Conference 2022 - I AM Not Surprised

Address:
Topshuis Rijkswaterstaat
Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1
Vrouwenpolder
Netherlands
4354 RA

Date & Time:
22 June 2022
11:00 - 17:00 CET

Category
Conference


Events are open to everybody with a website account – register to book

 

Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor medewerkers van Rijkswaterstaat. Werk je bij Rijkswaterstaat? Meld je dan niet aan via deze website, maar geef je belangstelling voor deelname door via assetmanagement@rws.nl, ovv IAM congres in het onderwerp.


IAM Not Surprised – NL Chapter Annual Conference 2022

 

Jaarcongres IAM NL op 22 juni 2022

Verrassingen kunnen positief of negatief zijn. Zo werden wij allen negatief verrast door een coronapandemie. Dit jaar organiseert IAM NL weer haar jaarcongres, waarmee we de assetmanagement community in Nederland positief willen verrassen!

Net als de Webinar reeksen over ‘Assetdata’ in april en mei en ‘Mens & Organisatie’ in september en oktober, heeft het jaarcongres 2022 als thema één van de onderwerpen uit de IAM Anatomy. Het congresthema is ‘Risk & Review’. De titel is IAM NOT Surprised. Want door risico’s wil je niet verrast worden, maar door ons congres juist wél.

Het thema Risk & Review

Door risico’s wil je niet verrast worden. Risicomanagement houdt in stilstaan bij wat je als organisatie kan overkomen en hoe daar het beste mee om te gaan. Dat kan loopt uiteen van technische risico’s zoals veroudering van assets tot financiële, organisatorische of maatschappelijke risico’s.

Evalueren en reviewen doe je om te leren en te verbeteren. Iedereen kent de Plan - Do - Check - Act cyclus van dhr. Deming. Deze cyclus structureel en effectief toepassen is niet eenvoudig, maar wel cruciaal om met assetmanagement waarde te creëren. Het draait daarbij om informatie en analyse, maar misschien nog wel meer om de wil en de ruimte om die met elkaar te delen.

Risicomanagement en evaluatie zijn krachtige instrumenten binnen het assetmanagement. Hoe zet je ze als assetmanagementorganisatie optimaal in? Wat kunnen wij van verschillende sectoren leren? Daarover gaat I AM NOT Surprised.

Programma & sprekers

Onder andere Rijkswaterstaat, North Sea Port, Gemeente Rotterdam, TenneT en GVB zullen hun ervaringen en plannen met betrekking tot Risk & Review delen.

Meer informatie over de ‘Keynotes’ en de workshops staat onder de tab ‘Key speakers’ weergegeven.

Download het gehele programma via de tab ‘Programme’ of hier


Dagvoorzitters:

Ferry Visser (Stork) en Wim Timmerman (Royal HaskoningDHV)

Sprekers:

  • Willy Dekker, Programmadirecteur Assetmanagement Rijkswaterstaat
  • Jaap Meindersma, Directeur Fysiek Domein gemeente Haarlem en Zandvoort, Managing Public Space: Beheer is zoveel meer (dan risicomanagement) 
  • Peter Adriaanse, Manager Port Infra North Sea Port
  • Stijn van ’t Hek, Manager Assetmanagement Dura Vermeer en Edwin Timmer, Algemeen Directeur Oxand: De tweede Coentunnel: Meekijken in een succesvolle implementatie van risicogestuurd onderhoud
  • Wiebe Oosterhoff, Strategisch adviseur stedelijk beheer  gemeente Rotterdam: Van risicosturing naar integrale sturing: utopie of ‘niet lullen maar poetsen?’
  • Inge Visschers, Asset Risk Manager TenneT

 

Informatie over de keynotes en workshops staat onder de tab ‘Key speakers’ weergegeven

 

Bezoek aan de Oosterscheldekering

Het is mogelijk om voor aanvang van het congres de kering te bezoeken (verzamelen om 9 uur, bezoek van 9.30 tot 10.30). Ben je geïnteresseerd om binnen in de kering een kijkje te nemen en van een deskundige te horen hoe de kering werkt en wanneer de kering sluit? Geef je dan hier op

 

 

Rijkswaterstaat heeft aangeboden dit jaar gastheer te zijn van het jaarcongres. Het congres zal plaatsvinden in een schitterend congrescentrum in het Topshuis op het eiland Neeltje Jans bij de Oosterscheldekering, een van de meest markante assets van Nederland.

Informatiestands 

Bij IAM NOT Surprised is gelegenheid om informatiestands te plaatsen. Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om uw organisatie onder de aandacht te brengen van ruim honderd assetmanagementprofessionals? Neem voor nadere informatie contact op met Hjalmar Boon (hjalmar.boon@nl.theiam.org) of een van de andere leden van de Events-commissie: Adrie Pouwer, Ferry Visser, Sander Sieswerda, Jan Mens en Frank Schouten.

Willy Dekker

Programmadirecteur Assetmanagement Rijkswaterstaat

Willy Dekker gaat in op de veranderingen in de context van Rijkswaterstaat. Vanuit perspectief van klimaat en duurzaamheid. Vanuit het perspectief van prestaties die gesteld worden aan onze infrastructuur met versobering van budgetten. Vanuit rol als assetmanager in het samenspel van beleidsmakers, politiek, omgeving en beheerder.

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden waaronder de programmatische aanpak van de Oosterscheldekering. Aan het begin van een meerjarig ontwikkeltraject Assetmanagement zijn we als organisatie al lerend aan het ontwikkelen en implementeren. In deze fase van dat ontwikkeltraject stelt Rijkswaterstaat zich ten doel vooral ook de verkenning met andere partijen te zoeken.

Want assetmanagement kun je niet alleen!

Peter Adriaanse

Manager - Port Infra North Sea Port

Wybe Oosterhoff

De vervangingsopgave en transities in de openbare ruimte vragen om investeringen en integrale afwegingen. Vraag hierbij is hoe beheer breder kan sturen op waarden. Want risico’s en kosten zijn lege begrippen als niet duidelijk is hoe op gezondheid, biodiversiteit, grondstoffenreductie, CO2 reductie en beleving van de burger moet worden gestuurd. Kernvraag die Wybe stelt is hoe die integrale sturing op waarde vervolgens ingebed kan worden in de bestaande primaire processen.

Edwin Timmer & Stijn van ‘t Hek

Met een interessant tweegesprek krijgen we een inkijk in de risicoafwegingen die zijn gemaakt bij de bouw van de 2e Coentunnel. Hoe bepaal je bij als aannemer én assetmanager voor de eerste 30 jaar welke risico's je bij aanleg ondervangt en welke risico's je aanvaard? Wat is het geheim waardoor ze voor de Coentunnen in staat zijn om onderbouwd prioriteiten te stellen in de keuze voor preventief of correctief onderhoud?  

Jaap Meindersma

Assetmanagement is zeker belangrijk, maar het is ook een excuus voor beheerders en beheerorganisaties om niet verder te kijken. Om hun ambities in toom te houden. Om hun maatschappelijke betekenis te relativeren. En om hun vakmensen niet meer te zien. Om het nog erger te maken: risicomanagement in assetmanagement leidt vaak tot onnodig complexe procedures en regels, die eerder het zicht op risico’s wegnemen dan dat deze ze goed in beeld brengen. Jaap houdt een pleidooi voor de kennis en expertise van de vakman en daagt alle aanwezigen uit om het gesprek met die vakman aan te gaan in plaats van alle energie te richten op weer een nieuw systeem dat uiteindelijk aan complexiteit en gebrek aan implementatiekracht ten onder gaat.

Inge Visschers

Asset Risk Manager - TenneT

De klimaatambities hebben grote impact op het huidige elektriciteitsnet en brengen voor TenneT een groeiend Investeringsportfolio met zich mee. Tegelijkertijd ligt er een significante onderhoudsopgave om het bestaande net betrouwbaar te houden. Wat is er nodig om de overgang naar een duurzaam energiesysteem tijdig en tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten te realiseren? Het maken van keuzes is onontkoombaar. Welke rol kan risicomanagement daarin spelen?

Workshops

Rijkswaterstaat: Prestaties, kosten en risico’s, wat als de balans verschuift?

Rijkswaterstaat: Implementatie assetmanagement: hoe krijg je je organisatie mee?

Delta Pi: Van pechvogel naar paradijsvogel

Gemeente Rotterdam: Samen sturen op maatschappelijke waarden

Stork: From Diagnostic analytics to Prescriptive analytics?

IES: Subjectiviteit en onzekerheid in risicomanagement

Klik hier om het programma te bekijken

Download

NL Conference Delegate - Corporate Member Price

£130.00

NL Conference Delegate - Member Price

£130.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

£130.00

NL Conference Delegate - Corporate Member Price

€150.00

NL Conference Delegate - Member Price

€150.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

€150.00

NL Conference Delegate - Corporate Member Price

$180.00

NL Conference Delegate - Member Price

$180.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

$180.00

NL Conference Delegate - Member Price

£150.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

£150.00

NL Conference Delegate - Member Price

$130.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

$130.00

NL Conference Delegate - Member Price

€180.00

NL Conference Delegate - Non Member Price

€180.00

 

Together, as an asset management community, we are making the world a better place. Become a member today!