Events

POSTPONED: IAM NL | Performance Management in Asset Management

Address:
Stork Head Office
Van Deventerlaan 121
Utrecht
Netherlands

Date & Time:
26 March 2020
13:30 - 17:00 GMT

Category
Regional / Branch Event


Het bestuur van IAM NL heeft besloten deze themabijeenkomst tot nader order uit te stellen, vanwege de verspreiding van het Corona COVID 19 virus en de maatregelen die de rijksoverheid naar aanleiding daarvan op 12 maart heeft afgekondigd. Als de nieuwe datum voor de themabijeenkomst bekend is, zal deze via de bekende kanalen worden gecommuniceerd (email, website, LinkedIn).


Join us for this themed afternoon session on performance management in asset management, including benchmarking and financial management as mentioned in the new ISO 55010 standard (Dutch spoken).

Veel organisaties hebben helder voor ogen welke assetmanagementdoelstellingen zij hebben. Op de werkvloer is veel praktische kennis en ervaring hoe assets gemanaged moeten worden. Maar hoe komen deze werelden bij elkaar? Waarop is prestatiesturing gebaseerd (KPI’s) en hoe verhouden de prestaties zich tot die van anderen (benchmark). Hoe kan prestatiesturing het beste ingepast worden binnen assetmanagementprocessen en welke relatie ligt er met financiële sturing zoals benoemd in de ISO 55010. Dit zijn vragen waarop ervaringsdeskundigen uit verschillende sectoren antwoorden gaan geven maar waarover ook gediscussieerd kan worden tijden de IAM themabijeenkomst ‘Prestatiesturing in assetmanagement’.

Wilt u ook beter grip hebben op uw prestaties? Reserveer 26 maart dan alvast in uw agenda. Het programma wordt op dit moment samengesteld. Deze informatie volgt binnenkort.

Programma

Frank van Ewijk, General Manager voor Asset Engineering in Shell Projects & technology: Prestatiesturing in de Proces-industrie.
Asset Management in de procesindustrie kenmerkt zich door gestructureerde werkprocessen. Prestatiesturing speelt hierbij een belangrijk rol. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat er flinke veranderingen en innovaties nodig zijn, bestaande structuren moeten helpen of aangepast worden om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen. In deze presentatie zullen zowel de werkprocessen als de organisatorische kant van prestatiesturing worden besproken.

Kees van der Drift, Programmamanager Transitie Uniform Assetmanagement Waternet.
Kees geeft een presentatie over prestatiesturing binnen één organisatie waar voor meerdere overheden taken worden uitgevoerd. Assetmanagement is daarin het leidende principe met uniforme processen en duidelijke rolscheidingen. Vanuit het uniforme proces wordt de asset eigenaar meegenomen in de maatschappelijke ontwikkelingen en worden keuzes voorgelegd. Deze presentatie legt de verbinding tussen de noodzakelijke uniformering en duidelijke rolscheiding om te komen tot prestatiesturing.

Johan Kerst, KPMG – Informatie volgt
Ron Wever, Schiphol – Informatie volgt
Discussie met sprekers en de zaal aan de hand van stellingen.
Netwerkborrel

Voor deze themabijeenkomst zijn ook de leden van de normcommissie assetmanagement van NEN uitgenodigd, die op deze dag bij Stork een commissievergadering hebben.

 

Frank van Ewijk

General Manager voor Asset Engineering in Shell Projects & technology: Prestatiesturing in de Proces-industrie.

 

Asset Management in de procesindustrie kenmerkt zich door gestructureerde werkprocessen. Prestatiesturing speelt hierbij een belangrijk rol. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat er flinke veranderingen en innovaties nodig zijn, bestaande structuren moeten helpen of aangepast worden om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen. In deze presentatie zullen zowel de werkprocessen als de organisatorische kant van prestatiesturing worden besproken.

Kees van der Drift

Programmamanager Transitie Uniform Assetmanagement Waternet.

 

Kees geeft een presentatie over prestatiesturing binnen één organisatie waar voor meerdere overheden taken worden uitgevoerd. Assetmanagement is daarin het leidende principe met uniforme processen en duidelijke rolscheidingen. Vanuit het uniforme proces wordt de asset eigenaar meegenomen in de maatschappelijke ontwikkelingen en worden keuzes voorgelegd. Deze presentatie legt de verbinding tussen de noodzakelijke uniformering en duidelijke rolscheiding om te komen tot prestatiesturing.

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Corporate Member Price

£0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Member Price

£0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Non Member Price

£0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Corporate Member Price

€0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Member Price

€0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Non Member Price

€0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Corporate Member Price

$0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Member Price

$0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Non Member Price

$0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Member Price

£0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Non Member Price

£0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Member Price

$0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Non Member Price

$0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Member Price

€0.00

IAM NL Theme Meeting 26th March 2020 - Non Member Price

€0.00

 

Together, as an asset management community, we are making the world a better place. Become a member today!