Events

Themabijeenkomst 1 “Hoe managen we de vervangingsopgave?”

Address:
Computerweg 2, Utrecht
15:00 -17:30 CET
Netherlands

Date & Time:
10 November 2022
15:00 - 17:30 CET

Category
Regional / Branch Event


 

Reserveer donderdagmiddag 10 november in je agenda! Die middag staat in het teken van de enorme opgave die op asset eigenaren afkomt: de combinatie van de vervangingsopgave met de transities die moeten worden doorgevoerd.

 

Wij gaan aan de slag met 3 vraagstukken die worden gepitched door 3 verschillende asset eigenaren: Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam en Waterschap Limburg.

 

Gedurende twee kennis- en netwerkbijeenkomsten wil IAM NL stilstaan bij de volgende vragen:

  1. In hoeverre lukt het om de vervangingsopgave van het assetareaal van jouw organisatie in beeld te krijgen? Hoe is het beantwoorden van die vraag georganiseerd?
  2. Hoe leg je de link tussen de vervangingsopgave en de grote transities op het vlak van energie, klimaat en mobiliteit?
  3. Wat kunnen en moeten wij als assetmanagement community voor elkaar betekenen om bovenstaande vragen goed te kunnen beantwoorden en ook om asseteigenaren te voorzien van concrete oplossingen?

Tijdens de eerste themabijeenkomst staan de vragen 1 en 2 centraal. Begin volgend jaar gaan wij in een vergelijkbare setting in op vraag 3.

 

Deze themabijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 10 november van 14.30-17.30 uur bij Oxand in Utrecht. We sluiten de middag af met een netwerkborrel

 


14.30-15.00        Inloop, welkom en introductie – IAM NL

15.00-15.30       Introductie: ‘Pitch van de knagende vraag!’ De volgende 3 asset eigenaren gaan kort

in op hun asset management/ vervangingsopgave vraagstuk:

  • Jean Paul Rocour Afdelingshoofd Stedelijk Beheer, Gemeente Amsterdam
  • Enno Kuipers Teamlead asset management, Waterschap Limburg
  • Sander Winckels  Directeur Netwerkmanagement Noord-Nederland, Rijkswaterstaat

15.30-16.00:                    De deelnemers gaan uiteen in 3 kleinere werkgroepen om samen te sparren over oplossingsrichtingen. De asset eigenaar van het vraagstuk en IAM Nederland zijn aanwezig om de werkgroepen te begeleiden.

16.00-16.30                     Plenaire terugkoppeling vanuit de 3 werkgroepen en aansluitend start de borrel.

17:30                                 Einde

 

Deze thema bijeenkomst is kosteloos te bezoeken voor leden van het IAM Nederland.

 

Jean Paul Rocour

Afdelingshoofd Stedelijk Beheer, Gemeente Amsterdam

Enno Kuipers

Teamlead asset management, Waterschap Limburg

Sander Winckels

Directeur Netwerkmanagement Noord-Nederland, Rijkswaterstaat

Free Package - Corporate Member Price

£0.00

Free Package - Member Price

£0.00

Free Package - Non Member Price

£0.00

Free Package - Corporate Member Price

€0.00

Free Package - Member Price

€0.00

Free Package - Non Member Price

€0.00

Free Package - Corporate Member Price

$0.00

Free Package - Member Price

$0.00

Free Package - Non Member Price

$0.00

Free Package - Member Price

£0.00

Free Package - Non Member Price

£0.00

Free Package - Member Price

$0.00

Free Package - Non Member Price

$0.00

Free Package - Member Price

€0.00

Free Package - Non Member Price

€0.00

 

Together, as an asset management community, we are making the world a better place. Become a member today!