IAM Netherlands Update - Nov 2018

Netherlands Event

16 Nov 2018

IAM Netherlands Update - Nov 2018

The IAM NL annual conference 2018 - I Am Connected event video

On 26 September 2018, the IAM Netherlands Annual Conference was held in Haarlem. Nearly 100 Asset Management professionals met each other for a full day event at the Province House, the headquarters of the Province of North-Holland. According to the host, Asset Management Director Chris de Vries it was “probably our most beautiful asset in our portfolio”.

Het IAM NL jaarcongres 2018 – I Am Connected sfeerimpressie video

Op 26 september vond het jaarcongres van IAM Nederland plaats in het provinciehuis van de provincie Noord-Holland in Haarlem. Door Chris de Vries, directeur Beheer & Uitvoering Provincie Noord Holland, benoemd als zijn misschien wel mooiste asset. Tegen de 100 assetmanagers en assetmanagement professionals uit verschillende sectoren waren verbonden onder de noemer I am Connected. Bekijk de video voor een sfeerimpressie van de deze dag.

 

IAM NL's next themed session 
Asset Management and the Energy transition
7 February 2019

Global ambitions, national ambitions and local ambitions related to the energy transition. How will the Dutch make it happen? What can we do as Asset Management Professionals. How can we learn and team up? The next themed session will take place on 7 February 2019 at the TenneT headquarters in Arnhem.

IAM NL Themasessie
Assetmanagement en de energietransitie
7 februari 2019

Klimaatakkoord Parijs, landelijke ambities in de energie agenda, transitiepaden, samenwerking tussen overheden met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.  Er zal een hoop energie bij komen kijken om deze transitie te maken. Veel assetmanagement vraagstukken in een snelkookpan op vuur van een nieuw type energiebron.

Hoe werken we samen? Wat kunnen we als assetmanagement professionals van elkaar leren?

Op donderdagmiddag 7 februari 2019 vindt de themasessie Assetmanagement en de Energietransitie plaats bij TenneT in Arnhem.

Share this
Together, as an asset management community, we are making the world a better place. Become a member today!